Jak se přihlásit do naší školy?

 

Škola pro duly, pod záštitou Unie českých a slovenských dul, otevírá   již  sedmý ročník výcviku nových studentek. .

 

Zašlete nám motivační dopis i s přihláškou na skolaproduly@email.cz
Přihlášku ke studiu stáhnete zde: zavazna-prihlaska.doc

Výuka je rozdělena do dvou bloků. První blok bude věnován teorii a druhý blok bude zaměřen výhradně na praxi, která je doménou naší školy. Výuka potrvá 8 víkendů jedenkrát v měsíci.
V kurzu bude takový počet žen, aby byl zajištěn individuální přístup. Praxe je zahrnuta v ceně výuky.

Zahájení výuky nového ročníku :  říjen 2022

Studium je postaveno na celkovém přístupu k potřebám matky, dítěte a jejich úzké rodiny. Praxe je tak nutnou součástí poznání, na kterou se zaměřujeme. Studující duly budou společně s námi – samozřejmě jednotlivě – chodit na schůzky, nahlížet a podílet se na předporodních přípravách, absolvovat společně s námi návštěvu rodiček a návštěvy poporodní, či u matek, co mají problémy s kojením. Naše studentky budeme podporovat hlavně v praktických dovednostech. Žijeme v době, kdy jsme zahlceni informacemi a je těžké se zorientovat a rozlišit to, co je důležité. Má smysl zaměřit se na svůj vlastní „selský rozum“, používat intuici, vnímat naše moudré tělo, které vždy ví. Snahou je naučit se jim opět naslouchat a využít je ve svůj prospěch. Jestliže jsme ztratili klíč ke své vnitřní ženě, ke svému nitru a nevnímáme moudrost, kterou nás obdarovali naši předci, je zde cílem tuto podstatu odkrýt a použít ji.

Dula, která u nás úspěšně ukončí studium porodní duly stává se současně poporodní dulou.

 

Zašlete nám motivační dopis i s přihláškou na skolaproduly@email.cz
Přihlášku ke studiu stáhnete zde: zavazna-prihlaska.doc